www.benshen.nl

Acupunctuur en menselijke ervaring


Benshen > Over benshen.nl > Betekenis Benshen

Betekenis 'Ben Shen'

Wortelen van de Geest

De Chinese woorden Ben Shen betekenen vrij vertaald: het wortelen van de Geest. Ben Shen is de titel van één van de beroemdste hoofdstukken uit de Nei Jing, namelijk het achtste hoofdstuk van de Ling Shu (de Ling Shu is het tweede deel van de Nei Jing). De eerste zin hiervan kan worden vertaald als: "het prikken dient geworteld te zijn in de Shen". Shen wordt doorgaans vertaald als Geest (Eng.: Spirit).

Wortelen van wiens geest?

Er bestaat discussie over de vraag of het hier de Geest van de acupuncturist betreft of die van de patiënt. Persoonlijk denk ik dat het om te beginnen nodig is om als acupuncturist zelf 'geworteld te zijn in de Geest', maar dat het daarmee mogelijk wordt om het prikken af te stemmen op de Geest van de patiënt. Dus niet of/of maar eerst/daarna.

Ontwikkelingsweg

Hoe het ook zij: Lingshu hoofdstuk 8 benadrukt het belang van 'geworteld zijn in de Geest'. In de loop van de jaren wordt mij steeds meer duidelijk wat dit betekent. Vandaar de naam van deze website. Ik hoop dat de inhoud van de website een uitdrukking is van het toenemend 'geworteld' zijn, in lijf, leefomgeving en contacten.

Logo

Het logo van deze website bestaat uit de karakters Ben en Shen, speciaal gecalligrafeerd door Wang Ning, calligraaf.

© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2023