www.benshen.nl

Acupunctuur en menselijke ervaring


Benshen > Onderwijs > Supervisie

Supervisie voor acupuncturisten

Het is mogelijk om acupunctuurbehandeling bewust in te zetten om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Zelf doe ik dit expliciet, dat wil zeggen dat mensen weten waaraan ze beginnen. Het is niet zinvol om dit zonder een degelijke opleiding te doen. Maar ook wanneer je 'gewoon' als acupuncturist werkt en mensen komen bij je omdat ze last hebben van klachten brengen mensen hun leefsituatie, hun geschiedenis en hun eigen manieren om daar mee om te gaan mee. In de opleiding tot acupuncturist wordt geen aandacht besteed aan de mogelijkheden om hier bewust om te gaan. Toch is dat zinvol. Sinds 2003 schrijf ik hierover op (de voorloper van) deze website en sinds 2007 bied ik cursussen aan over dit onderwerp. De supervisie die ik aanbied is bedoeld voor acupuncturisten die zich aangesproken voelen door de inhoud van deze website en/of de cursus(sen) die ze hebben gevolgd.

Supervisie: voor wie?

Supervisie is geschikt voor je als je:

  • merkt dat sommige 'patiënten' mede onder invloed van jouw behandelingen met acupunctuur een ontwikkeling doormaken en je je afvraagt op welke manier je daar bewust(er) aan kunt bijdragen, ook bij 'patiënten' die niet min of meer vanzelf zo'n ontwikkelingsproces ingaan.
  • merkt dat je steeds in bepaalde valkuilen terecht komt in je werk. Sommige 'patiënten' kunnen door hun manier van doen bepaalde patronen in je oproepen, van emoties, gedachten, lichamelijke verschijnselen of gedrag. Het onderzoeken van deze patronen kan je waardevolle informatie opleveren over wat er 'speelt' tijdens een consult en wat er nodig is voor de 'patiënt' èn voor je zelf.
  • merkt dat je weliswaar goed bent in acupunctuurtechnieken, maar dat je tegelijk iets mist, bijvoorbeeld het gevoel dat wat je doet betekenis heeft voor het leven van jou of je patiënt. Supervisie kan een goede vorm van 'burn-out'-preventie zijn.

 

Supervisie: hoe?

De supervisie vindt plaats in de vorm van gesprekken, waarin vaak meditatieve oefeningen een plek hebben. Daarnaast geef ik in deze gesprekken vaak suggesties voor in je eigen situatie (thuis of werk). Supervisie kan worden gecombineerd met acupunctuurbehandeling.

Eerste gesprek

Het eerste gesprek is een 'intake'. Samen met jou kijk ik wat je vraag of vragen zijn. Samen kijken we of mijn werkwijze aansluit bij jouw vraag. Meestal is één keer voldoende om de vraag duidelijk te krijgen.

Serie gesprekken

Als je na dit eerste gesprek kiest voor supervisie is het zinvol om circa vijf afspraken te maken met ongeveer drie weken ertussen. Meestal heb je enkele maanden nodig om voeling te krijgen voor je eigen ontwikkeling als acupuncturist, en daarmee voor de ontwikkeling die je patiënten doormaken. Na deze vijf gesprekken kunnen we kijken op welke manier je verder wilt gaan met je eigen ontwikkeling.

Inhoud van de supervisie

In de vorm van (met name) gesprekken en meditatieve oefeningen besteden we aandacht aan jouw eigen ontwikkeling. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • wat is voor jou belangrijk aan hulpverlener zijn?
  • op wat voor manier kun je aanwezig zijn zodat je ontwikkeling, heling bij patiënten bevordert?
  • op wat voor manieren verhinder je jezelf juist om op een manier aanwezig te zijn die ontwikkeling, heling bij je patiënten bevordert? en wat kan dit jou leren over je eigen ontwikkeling of heling?
  • hoe ga je zelf met (lichamelijke of andere) ongemakken en klachten om?

Daarbij gaat het zeker in eerste instantie niet om het aanleren van methodes om je patiënten zo goed mogelijk te helpen. Je kunt mensen alleen zover helpen als je zelf bent gekomen in je (innerlijke) ontwikkeling, en jouw eigen ontwikkeling is dus het belangrijkste onderwerp van de supervisie. Om een indruk te krijgen van het soort vragen en ontwikkelingsstappen die daarbij belangrijk (kunnen) zijn kun je ook kijken op de pagina over helingsprocessen op www.de-kraanvogel.nl. (pagina opent in nieuw tabblad of venster)

 

Praktische zaken

Kosten

Supervisie kan plaatsvinden op werkdagen (m.u.v. donderdag). De kosten zijn gelijk aan de kosten van een consult acupunctuur in De Kraanvogel(zie hier voor het actuele tarief). Op de nota wordt 'supervisie' vermeld. Deze kosten zijn als bedrijfs- of beroepskosten op te voeren.

Combinatie supervisie en acupunctuurbehandeling

Het is mogelijk om naast het supervisietraject ook acupunctuurbehandeling te volgen. Daarvoor is het nodig om afzonderlijke afspraken te maken, evt. in aansluiting op de supervisieafspraak. Deze combinatie is vaak zinvol. Ook kan het zinvol zijn om eerst een tijd acupunctuurbehandeling te volgen, waardoor je voeling krijgt met een manier van acupunctuur uitoefenen waarin je eigen ervaring een belangrijke rol speelt. Als je merkt dat je hier zelf bewuster aandacht aan wilt geven kun je verder gaan met supervisie.
Naarmate je verder komt is het ook mogelijk om in één uur beide aspecten aandacht te geven.

© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2024