www.benshen.nl

Acupunctuur en menselijke ervaring


Benshen > Onderwijs > Nascholing

Nascholing voor acupuncturisten

Benshen.nl is gewijd is aan de relatie tussen acupunctuur en de menselijke ervaring. Deze zelfde relatie wordt belicht in nascholingen bij De Kraanvogel - Acupunctuur. Wij noemen dit ervaringsgerichte nascholing in acupunctuur. Onderwerpen zijn (aspecten van) Vijf Elementen Acupunctuur volgens Worsley en Acupunctuur ter ondersteuning bij ontwikkelings- en helingsprocessen.

Ervaringsgerichte nascholing

Veel nascholing bestaat uit het overdragen van kennis, eventueel aangevuld met het aanleren van vaardigheden of technieken. Wij gaan ervan uit dat je beter leert als je eigen ervaring het uitgangspunt vormt voor het leerproces. Dat kan bij voorbeeld in de vorm van oefeningen waarin je doorstroming of stagnatie kunt ervaren, of in uitwisseling met medecursisten over een onderwerp.

'Get into your senses'

Een bijzondere vorm van 'ervaring' is het heel bewust waarnemen. Binnen de Vijf Elementen Acupunctuur is het nauwkeurig waarnemen van kleur, stemgeluid, geur en emoties de basis voor (een deel van) de diagnose. Dit vraagt om goede voorbeelden, oefening en feedback. Tijdens workshops over diagnostiek bieden wij die mogelijkheid ruimschoots.

Verder lezen

De website van De Kraanvogel - Acupunctuur biedt meer informatie over Onderwijs voor acupuncturisten:

Als u belangstelling hebt voor cursussen, nu of in de toekomst, of op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe artikelen op deze website of de (in 2019 verwachte) website over Vijf Elementen Acupunctuur, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief!

© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2024