www.benshen.nl

Acupunctuur en menselijke ervaring


Benshen > Columns > Wondermiddel

Wondermiddel

Deze column begint met een bijdrage aan een ALS-forum. De bijdrage is wat evenwichtiger geformuleerd dan de column. Dit wil niet zeggen dat ik niet achter de inhoud van de column sta. Samen geven ze mijn standpunt over Bu Nao Gao goed weer. Klik hier als je eerst de column wilt lezen.

Informatie over Bu Nao Gao (door arts, tevens Chinees kruidengeneeskundige)
Kort geleden werd ik benaderd door iemand die voor $1000,- voor drie maanden Chinese kruiden met de naam Bu Nao Gao had gekocht in Amerika. Hij vroeg zich af of ik deze kruiden ook goedkoper kon leveren. Na een eerste voorlopig antwoord (dat het me erg duur leek, en dat het niet zo bij Chinese kruidengeneeskunde past om iedereen met dezelfde ziekte ook dezelfde kruiden te geven) ben ik op zoek gegaan naar informatie. Omdat er nogal wat mensen Bu Nao Gao schijnen te gebruiken of willen gebruiken wil ik deze informatie graag delen. Ik doe dit aan de hand van een aantal vragen:

Wat betekent Bu Nao Gao?
Bu Nao Gao betekent "versterk het zenuwstelsel pasta".

Wat zit er precies in?
Het Bu Nao Gao wat mensen krijgen als ze het in Amerika bestellen bevat 12 kruiden, die alle veel gebruikt worden in de Chinese kruidengeneeskunde. Overigens heeft de "uitvinder" van het gebruik van de formule bij ALS er patent op aangevraagd, en daarin staan slechts 4 kruiden vermeld, waaronder één die niet in de formule zit die je in Amerika kunt bestellen. De precieze samenstelling heb ik inmiddels uit twee bronnen gehoord, maar om redenen die ik hieronder noem zal ik deze hier niet noemen.

Is het effect van Bu Nao Gao onderzocht?
Hmmm. In een Chinees onderzoek leken mensen met ALS zich er beter door te voelen. De verkopers van Bu Nao Gao zeggen zelf ook een onderzoek te doen, maar doen daarover nogal geheimzinnig. In ieder geval is er geen zogeheten dubbelblind gerandomiseerd onderzoek naar de werkzaamheid geweest.

Is het waarschijnlijk dat Bu Nao Gao werkt?
Bu Nao Gao is een combinatie van kruiden die inderdaad geschikt lijkt wanneer mensen ernstig verzwakt raken, omdat alle basis-substanties die de Chinese geneeskunde kent erdoor worden versterkt. Dit betekent volgens mij overigens niet dat iedereen met ALS precies dezelfde Bu Nao Gao zou moeten gebruiken.

Is het in de Chinese kruidengeneeskunde gebruikelijk om aan iedereen met dezelfde Westerse diagnose dezelfde kruidencombinatie te geven?
Nee. Een Chinese kruidenbehandeling dient in principe gebaseerd te zijn op een Chinese diagnose. En deze is in principe strikt individueel. In theorie is het wel mogelijk dat een Westerse ziekte bij verschillende mensen tot een overeenkomende diagnose leidt, maar ook dan zijn er in principe - al zijn het dan kleine - verschillen van persoon tot persoon. Daarom is het ook niet zinvol om hier het lijstje met kruidennamen te publiceren: van persoon tot persoon zouden de hoeveelheden verschillen, en bij de één zouden er kruiden af gaan, bij de ander zouden er kruiden bijkomen.

Wat kost Bu Nao Gao?
Als je in Amerika de kruiden koopt: ca. 350 dollar per maand, 3 maanden vooraf bestellen. Arthur Shattuck, een Amerikaanse collega van mij die veel met ruwe kruiden werkt, schat dat het in die vorm 50 tot 60 dollar per maand hoeft te kosten. Mensen die bij mij kruiden gebruiken, in de vorm van een geconcentreerd poeder, zijn zelden meer dan € 1,- per dag kwijt, meestal minder. Daar komen de kosten van een consult dan wel bij, maar die worden doorgaans (deels) vergoed door de aanvullende ziektenkostenverzekering.

Waarom is Bu Nao Gao in Amerika dan zo duur?
Alleen de vraag stellen op ALS-fora in Amerika roept al woedende reacties op van mensen die geen kwaad woord willen horen over degenen die het verkopen. Maar het lijkt me een zinnige vraag. En ik weet het antwoord niet. Het zijn heel gebruikelijke kruiden, die vrij verkrijgbaar zijn, dus volgens mij zou het duidelijker zijn wanneer de kruiden tegen kostprijs of iets meer verkocht werden en er een individueel consult tegen een faire prijs werd verricht. Nu lijkt het alsof er mensen erg rijk van worden, en die schijn zou mijns inziens beter kunnen worden vermeden.

Kan ik Bu Nao Gao dan bij u bestellen?
Nee, dat kan niet. Ik vind het niet juist om iemand Chinese kruiden voor te schrijven zonder een correcte Chinese diagnose.

Heeft u ervaring met ALS?
Nee. Deze bijdrage is niet bedoeld om mijzelf of mijn praktijk te promoten. Mochten mensen belangstelling hebben voor gebruik van Chinese kruiden of acupunctuur bij welke aandoening dan ook, dan kunnen ze bij mij terecht en zal ik na een eerste consult zeggen of ik er heil in zie. Maar dat kan ook bij één van de andere Chinese kruidengeneeskundigen in Nederland. Let er dan op dat ze bij voorkeur aangesloten zijn bij de N.V.A., de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. Dat geeft in ieder geval de garantie van een gedegen vooropleiding en opleiding. En mocht deze kruidengeneeskundige geïnteresseerd zijn in de samenstelling van Bu Nao Gao, dan zal ik deze graag aan hem of haar opsturen.

K.W. van Kooten, arts
acupuncturist, lid N.V.A.
Chinees kruidengeneeskundige

Tot zover de bijdrage aan het discussieforum. Hieronder nu de column


Enige tijd geleden werd ik gebeld door een man die begrepen had dat ik ervaring heb met Chinese kruiden. Hij had spieratrofie en had nu op Internet gelezen dat er in Amerika een Chinees kruidenpreparaat bestond dat bij ALS (amyotrofische lateraalsclerose) een behoorlijke vertraging van de ziekte kon geven en zelfs vermindering van klachten. Of ik daarvan gehoord had. De naam was Bu Nao Gao en hij overwoog om het te bestellen, maar het kostte 350 dollar per maand en je moest meteen voor drie maanden bestellen, dan wilde hij toch wel eerst weten of het zou helpen. Nee, hij had zelf geen ALS, maar hij wilde wel alles proberen om weer beter te kunnen lopen.

Het enig juiste antwoord leek mij: ik heb geen idee wat er in Bu Nao Gao zit, maar 350 dollar per maand lijkt me nogal veel om zomaar te bestellen, zeker als je geen ALS hebt en een andere formule misschien wel beter geschikt is. Ik zei ook dat ik vermoedde dat hij een stuk goedkoper en nauwkeuriger uit zou zijn wanneer hij een kruidengeneeskundige in Nederland op zou zoeken. We maakten een afspraak voor een eerste consult.

Maar natuurlijk wil ik dan wel weten hoe dat zit met Bu Nao Gao. Leve Google. Typ "bu nao gao" (zonder aanhalingstekens) en je zit middenin heftige discussies over dit middel. Men scheldt elkaar uit, maakt elkaar verdacht en is heftig overtuigd van het eigen gelijk. Typ "bu nao gao" met aanhalingstekens en het ziet er weer wat frisser uit. Enkele jaren geleden kreeg een 33-jarige toneelspeler uit Chicago, Ben Byer, ALS. Hij ging niet bij de pakken neerzitten maar begon met het maken van een film over ALS. Ondertussen zocht zijn vader overal naar behandelingen. Hij vond die in BeiJing, bij ene dokter Xia Yong Cao, wiens dochter inmiddels in de buurt van Boston zijn onderzoek over ALS voortzet. Ben Byer was de tweede Amerikaan die Bu Nao Gao begon te gebruiken en hij voelde zich er beter door, en de achteruitgang leek te stoppen. Hij zegt zelf dat het geen wondermiddel is, maar mensen wel uitzicht kan bieden op enige verbetering, wat natuurlijk een groot goed is als je ALS hebt.
Maar wat is Bu Nao Gao? Arthur Shattuck, een acupuncturist / herbalist uit Wisconsin heeft een aantal bijdragen geleverd aan een forum over dit onderwerp (de link is helaas te ingewikkeld om hier weer te geven, zoek op "lenny's place shattuck" zonder aanhalingstekens) en zegt terecht dat er niet één bu nao gao is, omdat het altijd om basisformules gaat. De "uitvinder van bu nao gao" heeft echter inmiddels een patent aangevraagd voor een herbal composition, en daarin zit: Dang Gui 15-60%, Chuan Xiong 5-20%, Shui Zhi (Hirudo) 3-7%, Huang Jing (Polygonatum) 4-15%. Opnieuw volgens Arthur Shattuck bestaat de formule echter doorgaans uit ca. 15 verschillende kruiden, die in ruwe vorm samen ongeveer $ 50-60 per maand kosten, en hij vindt het geen enkel punt om herbalisten te laten weten wat hij doorgaans onder Bu Nao Gao verstaat (stuur me een e-mailtje mocht je erom verlegen zitten, misschien weet ik het inmiddels ook).

Eén dag voor de afspraak sprak mijn bijna-nieuwe-patiënt in op mijn antwoordapparaat: hij had de kruiden toch maar in Amerika besteld en wilde eerst eens kijken hoe dat ging werken.

Overigens komt het veel vaker voor dat mensen patenten aanvragen op Chinese kruidenformules. Ik kwam een patentaanvraag voor Cinnamon and Poria Formula (Gui Zhi Fu Ling Wan) tegen met een enorme lijst aan indicaties (inderdaad bekende indicaties voor deze bloedbewegende formule), precieze chemische analyses, allerlei onderzoek waaruit de effectiviteit moet blijken enz. enz. enz. Ik heb geen idee wat dit in de toekomst gaat betekenen voor ons vak. Ik weet wel dat een patentaanvraag op Curcuma, ik meen voor gebruik tijdens operaties om bloed te stelpen is afgewezen, omdat al duizenden jaren geleden dit effect in Ayurvedische boeken beschreven werd.

Natuurlijk komt het ook vaak voor dat mensen liever voor heel veel geld iets bestellen omdat ze gelezen hebben dat dit het he-le-maal is, ook als ze voor een tiende van dat geld plus een door de verzekering vergoed consult iets kunnen krijgen wat op maat gemaakt is.

En natuurlijk komt het ook in onze contreien voor dat therapeuten buitensporig veel geld verdienen aan de verkoop van allerlei preparaten, apparaten enz., juist ook aan mensen die elke strohalm aangrijpen. (Eventjes klink ik als de rabiate voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij...).

Ja, en toen? Gewoon doorgaan met werken op een manier die bij me past, lijkt me. En mijn onderkaak weer tegen mijn bovenkaak duwen, want eerlijk gezegd valt me de ... wel een beetje open - weer een stuk naïviteit kwijtgeraakt.

Koos van Kooten

Kleine aanvulling:

  • degene die Bu Nao Gao verkoopt is de vader van de genoemde Ben Byer. Deze vader, Steven Byer, bemiddelt ook bij reizen naar China voor een stamcelbehandeling voor ca. € 20.000,- (recent onder meer in Netwerk).
  • over dit onderwerp heb ik - op verzoek van de man die mij benaderde -  informatie op een ALS-discussieforum geplaatst. (24-2-2005: onderwerp blijkt inmiddels verwijderd, hoewel de reacties positief waren). Inmiddels staat deze bijdrage bovenaan deze pagina.
© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2023