www.benshen.nl

Acupunctuur en menselijke ervaring


Benshen > Columns > Stagiair(e)s

Stagiair(e)s

Deze column is vervallen

Deze, in 2004 geschreven, column was een enthousiast verhaal over het laten meelopen van stagiairs en stagiaires. Ik heb tussen 2000 en 2010 veel mensen mee laten lopen in mijn praktijk, en dat was voor zowel mijzelf als voor de studenten meestal prettig. Ik ben er echter in 2010 mee gestopt. De belangrijkste reden daarvoor is, dat ik me steeds meer ben gaan richten op het begeleiden van mensen in ontwikkelings- en helingsprocessen. Dit is vaak intensief werk, waarbij de interactie tussen mijzelf en degene die voor begeleiding/acupunctuur bij mij komt een belangrijk onderdeel van de begeleiding vormt. De groep mensen waarbij de aanwezigheid van een stagiair(e) geen mogelijk storende invloed heeft werd daardoor langzaam steeds kleiner, waardoor ik steeds dezelfde mensen moest vragen of ze bezwaar hadden tegen een stagiair(e). Ik blijf vinden dat stagelopen belangrijk is in de opleiding tot acupuncturist, en heb deze beslissing daarom pas na lange aarzeling genomen.

Alternatieven voor stagedagen in mijn praktijk

Van 2007 tot 2011 en van 2012 tot 2013 heb ik in mijn praktijk afgestudeerde acupuncturisten de gelegenheid geboden onder begeleiding eigen patiënten te zien. In 2016-7 liep een afgestudeerde acupuncturist maandelijks een dag met me mee.
Ik heb daarnaast een aantal jaren interne stagedagen verzorgd bij Academie Qing Bai.
Wie specifiek op zoek is naar een acupuncturist die werkt met Vijf Elementen Acupunctuur zou bij mijn collega's Anne Bonis en Johan van Rooij kunnen informeren naar hun mogelijkheden.

© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2023