www.benshen.nl

Acupunctuur en menselijke ervaring


Benshen > Boekbesprekingen > Nourishing Destiny, door Lonny Jarrett

Nourishing Destiny

door Lonny S. Jarrett, uitg. Spirit Path Press, Stockbridge, MA, USA. 495 pp. ISBN 0-9669916-0-5. prijs $ 80,- of ca. € 80,- excl. verzendkosten

Veel acupuncturisten en herbalisten zijn er zich min of meer van bewust dat hun manier van werken ingrijpt in diepere, emotionele en spirituele lagen. Lonny Jarrett wil hen (ons dus) met dit boek een kader bieden waarbinnen zij de ervaringen op dit gebied kunnen ordenen. Zo zou het mogelijk zijn om meer bewust op deze niveaus in te spelen met diagnose en behandeling.

Lonny Jarrett is opgeleid in de Vijf Elementen school (van J.R. Worsley) en dit boek bouwt voort op de basisgedachten uit deze school, die meer dan veel andere scholen emotionele en spirituele elementen in diagnose en therapie betrekt.

Kerngedachte achter zijn manier van werken: ieder mens komt op aarde om terug te keren naar zijn bestemming, de oorspronkelijke heelheid. Wanneer iemand geboren wordt heeft hij of zij verbinding met die bestemming, maar vroeg of laat raakt die verbinding kwijt. Dat gebeurt op het moment dat iemand iets tegenkomt dat hij of zij niet kan integreren. De emotie die op dat moment overheerst wordt dan het basispatroon waarop iemand zijn persoonlijkheid gaat bouwen. In termen van de Vijf Elementen school: het constituonele type is ontstaan. En dat is dan nog maar het begin... Doorgaans moet iemand ergens halverwege flink in de crisis terecht komen voordat hem of haar begint te dagen dat hij of zij onderweg iets wezenlijks kwijt is geraakt. Dan biedt zich de keus aan: kies ik voor mijn bestemming, mijn diepere kern, of laat ik de patronen, de persoonlijkheid aan de macht blijven? In het eerste geval komt de oorspronkelijke heelheid, op een hoger plan dan bij de geboorte, weer aan het licht. In het tweede geval keert de potentie, het mandaat ook terug naar de oorsprong, maar dan bij het sterven en zonder getransformeerd te zijn. Lonny Jarrett kiest er voor, zich in dienst te stellen van mensen die willen kiezen voor die transformatie.

Het eerste deel van het boek is gewijd aan de achtergronden van wat Jarrett de "inner tradition" noemt. Hij begint met scheppingsmythen, Dao De Jing en Zhuang Zi, als uitingen van de heelheid, het "primordiale aspect van het bestaan waaruit alle leven ontstaat en uiteindelijk terugkeert". Vervolgens beschrijft hij de principes die in de Chinese fysiologie verwijzen naar de innerlijke weg die de mens gaat. De termen en begrippen die hier worden gebruikt zullen lezers van C. Larre en E. Rochat de la Vallée bekend voorkomen. Vervolgens komt het Vijf Elementen aspect uitgebreid aan de orde. De levensthema's van de verschillende constitutionele types worden geschetst, en er zijn veel 'case-studies' opgenomen. Ook is er een vrij uitgebreid hoofdstuk over de betekenis van een aantal belangrijke acupunctuurpunten.
Dit boek gaat niet diep in op de vraag hoe een behandeling er volgens deze principes uitziet. Daarover heeft de schrijver inmiddels een (nog dikker) boek gepubliceerd, The Clinical Practice of Chinese Medicine.

En dan een kanttekening. De schrijver gelooft enorm in zijn aanpak en dat draagt hij met dit boek ook uit. Daarmee begeeft hij zich naar mijn gevoel af en toe gevaarlijk ver in de richting van een soort zendeling of missionaris, die weet hoe het zit en iedereen dat wil laten weten. In zijn case-studies ordent hij de ervaringen van en met zijn patiënten volgens zijn ideeën en formuleert dan vaak als volgt: "I saw this as a clear sign of .... and I pointed out to the patient that ...". Dit boek ademt veel respect voor de geheel individuele weg van ieder individu, maar bij dit soort formuleringen krijg ik nogal eens de neiging om te roepen: "misschien zit het wel héél anders...". Wanneer ik dat tegen-stemmetje negeer raak ik op een gegeven moment wat verdwaald in dit boek en vergeet de weg die ik inmiddels zelf gegaan ben. Dus: wanneer je jezelf herkent in de "inner tradition" is dit boek een aanrader, mits je je eigen "bestemming" niet vergeet doordat Lonny Jarrett de zijne zo welsprekend heeft verwoord...

Koos van Kooten

© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2023