www.benshen.nl

Acupunctuur en menselijke ervaring


Benshen > Boekbesprekingen > The Handbook of Five Element Practice, door Nora Franglen

The Handbook of Five Element Practice

door: Nora Franglen; uitg. SOFEA, London, ISBN 0-9546793-0-X, £30,-

"Traditional Acupuncture" of "Five Element Acupuncture" is een acupunctuurvorm die in Nederland weinig verbreiding heeft gevonden. Dit in tegenstelling tot landen als Engeland, waar de grondlegger (J.R. Worsley) werkte, en de Verenigde Staten. Het is naar mijn mening een vorm die iets wezenlijks biedt wat in andere acupunctuurvormen niet expliciet naar voren komt (en daarmee vaak vergeten wordt): aandacht voor de rol van de Geest. Daarmee is het tegelijk een vorm van acupunctuur die veel Westerse mensen aanspreekt omdat hij dichter bij de eigen (psychologische) beleving van mensen blijft.

Goede handboeken over Vijf Elementen Acupunctuur ontbraken tot voor een paar jaar. Nu Worsley een aantal jaren geleden overleden is komt daar verandering in. "Five Element Constitutional Acupuncture" van Hicks e.a., en "Nourishing Destiny" en "The Clinical Practice of Chinese Medicine", twee boeken van Lonny Jarrett zijn voor wie geïnteresseerd is de moeite van het bestuderen waard. Hicks e.a. hebben in hun opleiding (College of Integrated Chinese Medicine, CICM) gekozen voor verregaande integratie met TCM - en dat kun je merken aan dit boek. Lonny Jarrett kiest voor een taoïstisch / spirituele invalshoek, die niet iedereen aanspreekt en op mij soms nogal veroordelend overkomt (erg dikke en mooie boeken, dat wel!). Deze bespreking gaat echter over een ander boek.

Nora Franglen, de schrijfster van "The Handbook of five element practice" leidde tot 2007 gedurende ruim 10 jaar een acupunctuuropleiding (SOFEA) in Londen. Zij heeft ervoor gekozen om puur en alleen Vijf Elementen acupunctuur toe te passen. Zo'n keuze kán tot een rechtlijnig vasthouden aan hoe de Meester het geleerd heeft leiden. Daarvan is in dit boek geen sprake. De schrijfster beschrijft in het tweede deel van het boek weliswaar beknopt, maar duidelijk de verschillende behandelingsmogelijkheden. Het eerste deel is haar eigen weergave van de verschillende Fasen. Zelf schrijft ze hierover: "One of the difficulties I have in writing about the elements is that it is all too easy to fall into descriptions of stereotypes and all too difficult to attempt to describe how each of these precious qualities we regard as elements express themselves in the unique manifestation we recognize as a human being." Vervolgens slaagt ze er in mijn ogen echter heel goed in, juist datgene te doen waarvan ze terecht aangeeft dat het bijzonder moeilijk is. Natuurlijk, een Hout-type heeft problemen met Woede (teveel of te weinig), met plannen maken of beslissingen nemen (te veel of te weinig), en daar kennen we in onze omgeving allemaal voorbeelden van. Dat diezelfde energie ook valt te typeren als "the guardian element of hope and renewal" plaatst dit 'probleem met Woede' ineens in een heel ander perspectief. Door niet te focussen op de problemen die het Element - en íedereen heeft zo zijn eigen problemen - met zich meebrengt, maar acupunctuur te zien als een middel om mensen te helpen latent aanwezige kwaliteiten vorm te geven in de wereld bied je mensen een wezenlijk, bij hun diepste wezen passend alternatief.

Nora is mijn belangrijkste lerares in Vijf Elementen Acupunctuur (geweest en nog), en wanneer ik dit boek lees hoor en zie ik haar als het ware praten. Haar manier van schrijven heeft het zelfde no-nonsense, maar desondanks invoelende karakter als haar manier van lesgeven en (voor zover ik kan beoordelen) behandelen. Voor iedereen die het gevoel heeft dat acupunctuur meer kan en zou moeten zijn dan klachten verhelpen of problemen oplossen is dit boek een absolute aanrader.

Koos van Kooten
(tekst licht gewijzigd mei 2010)

P.S. Inmiddels verschijnt dit boek in een uitgebreide versie bij Singing Dragon - zoek bij bekende boekwinkels en kijk of dit de nieuwste uitgave is! 
Sinds begin 2010 heeft Nora Franglen een weblog.

© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2023