www.benshen.nl

Acupunctuur en menselijke ervaring


Benshen > Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

Van begin 2004 tot eind 2005 verscheen er iedere twee maanden een boekbespreking van mijn hand in de Huang Ti, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. Daarin aandacht voor boeken over geschiedenis van Chinese Geneeswijzen, minder gebruikelijke vormen of toepassingsgebieden van acupunctuur, ziekte en gezondheid, hulpverleningsrelaties. Ook na het (op eigen verzoek, voorlopig) beëindigen van de publicatie van boekbesprekingen ben ik recensies blijven schrijven. Op deze pagina staan ze in chronologische volgorde, de nieuwste bovenaan. Aan een pagina waarin de boeken thematisch gerangschikt zijn wordt nog gewerkt.

 


De Chinese fascinatie voor de Geest, door Dianne Sommers

Dianne Sommers is acupuncturiste in Amsterdam en studeerde daarnaast filosofie. Zij schreef een mooi boek over een oude Chinese tekst en de betekenis daarvan voor ons leven (en voor de acupunctuur).


Het Hart van de Acupunctuur, door Bruno Braeckman

Bruno Braeckman is een Belgisch acupuncturist (en was mijn eerste acupunctuurleraar) die veel aandacht besteedt aan mogelijkheden om acupunctuur in te zetten voor het 'vinden van je bestemming'. Zijn ervaringen en werkwijze beschrijft hij in dit mooie boek.


Geweld - het fenomeen, het trauma en de verwerking, door Joke de Vries

Geweld komt veel meer voor dan de meeste mensen (dus ook hulpverleners) denken, het heeft veel meer uitingsvormen dan lichamelijke of sexuele agressie, en de gevolgen voor de gezondheid zijn ook nog eens groter dan gedacht wordt. Een onmisbaar boek voor iedere hulpverlener die meer wil bieden dan alleen 'zo goed mogelijk overleven'.


Energy Medicine in Therapeutics and Human Performance, door: James Oschman

Dit is nu eindelijk een boek over de (mogelijke) werking van acupunctuur en andere, vooral lichaamsgerichte, therapieën waar ik razend enthousiast van word. Met veel aandacht voor de wonderlijke wereld van het bindweefsel. Zo zou het inderdaad kunnen werken.


The Handbook of Five Element Practice, door Nora Franglen

Het meest beknopte en desondanks complete handboek voor Five Element Acupuncture. Met wat hier in staat heb je alles van wat je nodig hebt in handen, al kun je je uiteindelijk alleen door te doen, door anderen te observeren en door supervisie leren de kunst eigen maken.


Kiiko Matsumoto's Clinical Strategies - In the Spirit of Master Nagano, door Kiiko Matsumoto en David Euler

De Japanse, in Amerika wonende Kiiko Matsumoto heeft een acupunctuursysteem ontwikkeld waarbij palpatie van onder meer buik en acupunctuurpunten de belangrijkste manier zijn om een behandeling en het effect daarvan te beoordelen. Zeer omvattend en op het eerste gezicht onoverzichtelijk, maar zeer goed praktisch toepasbaar.


Dao of Chinese Medicine, door Donald E. Kendall

Boeken waarin gesteld wordt dat dit de enig juiste manier is om de werkelijkheid te zien wantrouw ik bij voorbaat. Dit boek is een poging om de werking van acupunctuur geheel via westerse medische inzichten te verklaren. Het kind met het waswater weggooien.


Chinese Medical Psychiatry, door Bob Flaws en James Lake

In potentie veelbelovend boek over Chinese Geneeswijzen bij psychiatrische aandoeningen. Helaas na een inspirerende inleiding toch vooral veel syndroomstudie en weinig aandacht voor de dynamiek die juist bij psychiatrische ziektes belangrijk is (volgens mij dan).


In the footsteps of the yellow emperor - Tracing the history of traditional acupuncture, door Peter Eckman

De meest leesbare geschiedenis van acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde die ik ken. Toegespitst op de enigszins in nevelen gehulde ontstaansgeschiedenis van 'traditional acupuncture', ook bekend als 'Five Element Acupuncture' of 'Worsley-school'. Maakt op milde wijze gehakt van een aantal aannames over de geschiedenis van 'Traditionele Chinese Geneeswijzen'.


Al te naïeve geneeskunde? - Materiaal voor de vorming van een oordeel over alternatieve geneeswijzen, door Hugo S. Verbrugh en Maud Kips

Poging om vanuit een filosofisch standpunt iets zinnigs te zeggen over alternatieve geneeswijzen. Bij vlagen interessant, maar toch een gemiste kans (vind ik).


Nourishing Destiny, door Lonny Jarrett

Van alle schrijvers over Chinese Geneeskunde kiest Lonny Jarrett het meest voor Chinese Geneeskunde als een weg tot zelfverwerkelijking of spirituele groei. Hij noemt dit de 'Inner Tradition' en schreef er twee boeken over. Dit is het eerste, en het is zeer leesbaar en inspirerend, ook als je het niet altijd met hem eens bent. Het tweede is vooral bedoeld voor mensen die op zijn manier willen gaan werken.


Braving the Void, door Michael Greenwood

De schrijver is arts, acupuncturist en directeur van een succesvolle pijnkliniek in Canada. In dit boek echter geen 'pijnbestrijding' maar juist een pleidooi voor een radicaal andere keuze: de 'leegte' in gaan om zo dichter bij de betekenis van de pijn te komen. Zeer aanbevelenswaardig, evenals de andere boeken en artikelen van deze schrijver.


Chinese Herbal Medicines - Comparisons and Characteristics, door Yifan Yang

Het meest handige boek om kruidenformules aan te kunnen passen, een keuze te kunnen maken tussen verwante kruiden en alle wezenlijke kenmerken van kruiden in heldere taal te kunnen nazoeken.


The expressiveness of the body and the divergence of Greek and Chinese Medicine, door Shigehisa Kuriyama

Algemeen wordt er vanuit gegaan dat de oude Griekse geneeskunde en de Chinese Geneeskunde vergelijkbare uitgangspunten kennen. Dit betekent echter niet dat er geen verschillen zijn. In dit boek worden juist die verschillen uitgelicht, waardaar de eigenheid van beide systemen wordt benadrukt.


Op zoek naar gezondheid, door Rudy Rijke

Gezondheid is niet hetzelfde als afwezigheid van ziekte. Wat is het dan wel? Hoe zou het te bevorderen zijn? Welke processen spelen een rol bij het gaan ervaren van meer vitaliteit. Bewust zonder kant en klare oplossingen, maar zeer leesbaar.


Wondermeridianen, door Guus Martens

Naast de 'gewone', 'alledaagse' meridianen zijn er ook de 'wonderlijke, buitengewone' meridianen. Teksten daarover zijn vaak nogal schimmig en theoretisch. Zo niet in dit boek! De wondermeridianen worden door zeer leesbare beschrijvingen als het ware ervaarbaar.


© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2023