www.benshen.nl

Acupunctuur en menselijke ervaring


Benshen > Artikelen > Hulpverlening > De ervaren acupuncturist

 

 Op deze pagina verschijnt binnenkort het artikel dat ook in de Huang Ti van juni 2019 zal verschijnen en een (voorlopige?) afsluiting vormt van het project 'De ervaren acupuncturist'. De hand-out van de genoemde lezing is al te vinden op 190413_nva_ervaren_acupuncturist_handout.pdf. Let op: (c) Koos van Kooten, 2019

© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2019