www.benshen.nl

Acupunctuur en menselijke ervaring


Yin / Yang - Inleiding

Als er één basisprincipe is dat het verdient om hèt basisprincipe van de Chinese Geneeskunde genoemd te worden, dan is dat wel het Yin / Yang-principe. Het is zeer eenvoudig te begrijpen, en tegelijkertijd is een mensenleven niet genoeg om het volledig te doorgronden. Ikzelf merk, dat in de ruim 15 jaar dat ik me met Chinese Geneeswijzen bezighoud mij nog dagelijks nieuwe aspecten van Yin / Yang duidelijk worden. Er wordt gezegd, dat alleen de allerbeste acupuncturisten alles wat ze tegenkomen in uitsluitend Yin / Yang kunnen doorgronden, welnu, zo ver ben ik nog lang niet (maar daarvoor moet je dan ook minstens 70 jaar oud zijn...).

Polariteit

Het Yin / Yang-principe houdt in, dat in alles twee polen te onderscheiden zijn. Het bekende Yin/ Yang-symbool (ook wel Tai Ji genoemd) geeft dit goed aan:
(op kleine schermen zijn de afbeeldingen mogelijk verschoven)

Yang

yang.jpg

yinyang.jpg

Yin

yin.jpg

 

Oorspronkelijk betekenen de karakters voor Yin (hierboven rechts) en Yang (hierboven links) respectievelijk de schaduwzijde en de zonzijde van een heuvel. Twee kanten van dezelfde heuvel, met een heel verschillend karakter. Zo zal de schaduwzijde donkerder, koeler, vochtiger zijn, terwijl de zonzijde lichter, warmer en droger is. Zo zijn er al de eerste "paren" van Yin / Yang te herkennen. In de loop van de tijd zijn daar vele paren bij gekomen. Een aantal paren die voor mij in mijn dagelijks werk belangrijk zijn zijn:

Yang

 • dag
 • licht / helder
 • warm
 • droog
 • (naar) buiten
 • (naar) boven
 • (naar) achter
 • bezig zijn
 • geven
 • uiterlijk
 • "mannelijk"
 • denken
 • energie gebruiken
 • scherp
 • hard
 • snel
yinyang.jpg

Yin

 • nacht
 • donker / duister
 • koud
 • vochtig
 • (naar) binnen
 • (naar) beneden
 • (naar) voor
 • rust
 • ontvankelijk zijn / overgave
 • innerlijk
 • "vrouwelijk"
 • voelen
 • voorraden opbouwen
 • rond
 • zacht
 • langzaam

 

Polariteit

Er is een aantal aspecten aan de Yin / Yang-polariteit belangrijk om te beseffen.

 • de twee polen zijn onafscheidelijk: er bestaat geen Yin zonder Yang, net zoals er geen dag zonder nacht of Noord zonder Zuid bestaat
 • de twee polen zijn relatief: iets ís niet Yin of Yang, iets is relatief Yin ten opzichte van iets anders dat daarmee relatief Yang is
 • hoe je verschijnselen categoriseert hangt samen met het aspect dat van belang is: een berg is Yin ten opzichte van een woestijn als je kijkt naar de temperatuur die er heerst (kou is Yin, warmte is Yang), maar Yang ten opzichte van dezelfde woestijn als je kijkt naar het hoogteverschil (hoog is Yang, laag is Yin)
 • de twee polen gaan onophoudelijk in elkaar over (nacht verandert in dag, dag in nacht)
 • elke pool draagt het begin van de andere pool in zich (in het diepst van de nacht begint de dag alweer)
 • niets is absoluut Yin of Yang: elke pool bevat ook een deel van de andere pool (het kleine rondje Yin in Yang of Yang in Yin, ook de grootste macho heeft een vrouwelijke kant ook al weet hij het niet), en dit deel kan opnieuw worden onderverdeeld in Yin en Yang enzovoorts
 • last but not least: zonder de voortdurende afwisseling en interactie van Yin en Yang is er geen leven

 

Consequenties?

Hoelang heb je? Zoals ik hierboven al schreef, hoe langer je ermee bezig bent, hoe meer inzicht je krijgt in de dynamiek van Yin en Yang. In de andere webpagina's over Yin / Yang komen in ieder geval Yin / Yang in het lichaam, mannelijk / vrouwelijkinnerlijk / uiterlijkslachtoffer- / bestrijderrolde 'schaduw' (ontkenning van één van de polen) en geweld (willen uitschakelen van één van de polen) aan de orde. Ook is er een pagina over de Yi Jing (I Tjing).

© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2024