www.benshen.nl

Acupunctuur en menselijke ervaring


Benshen > Artikelen > Basisprincipes > Yin - Yang > Mannelijk / Vrouwelijk

Mannelijk / Vrouwelijk

Eén van de polariteiten die een uiting zijn van de Yin/Yang polariteit is 'vrouwelijk / mannelijk'. Eén van de opgaven die mensen in hun leven (kunnen) hebben is het integreren van de kwaliteiten van de 'tegengestelde' sekse.

Vrouw / man of Vrouwelijk / Mannelijk?

Mannelijk / vrouwelijk geeft aan, dat je spreekt over bepaalde kwaliteiten die je vrouwelijk, dan wel mannelijk kunt noemen. Dat is in dit verband belangrijk. Wanneer je zegt: man = mannelijk, vrouw = vrouwelijk gaat het niet meer over kwaliteiten, maar over eigenschappen (hoe is een 'mannelijke man'?!). En zoals verderop zal blijken heeft elke man naast mannelijke ook vrouwelijke kwaliteiten, elke vrouw ook mannelijke kwaliteiten, al is dit soms niet meteen duidelijk. 

Yang

 • "mannelijk"
 • licht / helder
 • (naar) buiten
 • bezig zijn
 • doen
 • geven
 • uiterlijk
 • denken
 • energie gebruiken
 • verandering
 • scherp
 • hard
 • snel
yinyang.jpg

Yin

 • "vrouwelijk"
 • donker / duister
 • (naar) binnen
 • rust
 • zijn
 • ontvankelijk zijn / overgave
 • innerlijk
 • voelen
 • voorraden opbouwen
 • behoud
 • rond
 • zacht
 • langzaam

 

Typisch mannelijk of typisch vrouwelijk

Hierboven staat een aantal Yin-Yang-polariteiten waarvan je kunt zeggen dat de Yang-kant doorgaans als 'typisch mannelijk' wordt beschouwd, en de Yin-kant als 'typisch vrouwelijk'. Er is een tijd geweest (en dat is nog niet zo lang geleden), dat je als man 'mannelijk' diende te zijn en als vrouw 'vrouwelijk'. In veel culturen is dat overigens nog steeds zo. Mede onder invloed van het feminisme is daar de afgelopen decennia veel in veranderd. Vrouwen wilden niet meer alleen maar zorgen, rust bieden, voeden, verantwoordelijk zijn voor de binnenwereld. Omgekeerd wilden mannen niet meer alleen geld verdienen, actief zijn, verantwoordelijk zijn voor de buitenwereld. Vrouwen beseften dat ze een goed verstand hadden, mannen beseften dat ze gevoelens hadden.
In Yin/Yang-termen: mannen en vrouwen werden zich  bewust van hun tegenpool. En gingen deze tegenpool ontwikkelen. Het fascinerende daaraan is, dat door deze ontwikkeling vrouwen vaak een tijdlang hun 'vrouwelijke' kant hebben verwaarloosd. Die kwam niet van pas bij het vinden van een plek in de mannen-wereld. Ze zijn dan wel heel daadkrachtig, rationeel, zakelijk, maar hebben geen contact meer met hun innerlijk. Ook fascinerend is, dat mannen door deze ontwikkeling vaak een tijdlang hun mannelijke kant hebben verwaarloosd. Ze zijn dan wel heel attent, gevoelig en zorgzaam, maar tegelijk hebben ze weinig daadkracht.
Het lijkt nodig te zijn, zowel je vrouwelijke als je mannelijke kant te ontwikkelen. En daarbij lijkt het belangrijk te zijn, beide kanten te gaan onderscheiden en te gaan waarderen. Dat gaat niet vanzelf. Maar je krijgt wel wat hulp in de loop van je leven...

Romantische liefde

Een belangrijke mogelijkheid om de kwaliteiten van je eigen en de andere sekse te ontwikkelen is de (heteroseksuele) liefdesrelatie. Dit is zeker niet de enige mogelijkheid (ook mensen die celibatair leven, alleenstaand zijn of een homoseksuele relatie hebben kunnen deze kwaliteiten ontwikkelen, alleen dan niet via een / de partnerrelatie), maar wel een hele 'goede', sterk werkzame. Als je de lessen eruit wilt leren in ieder geval. In dit artikel gebruik ik verder dit voorbeeld.

Doorgaans word je verliefd op iemand die kwaliteiten heeft die jij niet hebt. Je zoekt iemand die jou 'aanvult'. En als je als man op vrouwen valt, val je doorgaans op het 'vrouwelijke' in haar. En als vrouw op het 'mannelijke' in hem. Dit is prima zo. Hoe moest je anders zo nauw in contact komen met je tegenpool? Als het goed klikt blijf je op een gegeven moment een tijdlang met die ander samen, je gaat een vaste relatie aan. En dat gaat meestal een paar jaar goed. Totdat...

Eén van de twee merkt dat het toch niet zo'n succes is om de kwaliteiten zo stereotyp verdeeld te hebben. Vaak ga je je tegen die tijd ergeren aan die kwaliteiten die je eerst zo waardeerde in die ander. Die daadkrachtige man blijkt toch wel erg ongevoelig, potverdorie. Die koesterende vrouw kan nou nooit eens gewoon helder nadenken, grrr. Op dat moment heb je de keus. Of je kunt als man gaan zien, dat het tijd wordt om je eigen 'vrouwelijke' kant meer te ontdekken, of je gaat op zoek naar een nieuwe 'ideale partner', die meestal erg lijkt op je vorige partner. En als je een vrouw bent, geldt natuurlijk het omgekeerde. Sommige mensen blijven hun hele leven bezig, buiten zichzelf te zoeken wat ze binnenin kunnen vinden: hun tegenpool.
Dit proces duurt doorgaans enkele jaren en het houdt vermoedelijk nooit helemaal op. Het is vaak een pijnlijk proces. Je neemt als het ware afscheid van je ideale partner (je droomprins of droomprinses) en je gaat in relatie met je 'innerlijke partner'. Overigens kan het goed zijn, dat je één of meer keren in dit proces verliefd wordt op een ander. Sommige mensen 'werken' zo zelfs een heel stel partners 'af'. Het is goed om te beseffen dat je verliefd bent op kwaliteiten van de ander die je bij jezelf nog niet kunt zien.
Je komt vermoedelijk ook minder aardige kantjes van jezelf in dit proces tegen. Het is voor veel vrouwen erg makkelijk dat hun man verantwoordelijk is voor de inkomsten, en het is voor veel mannen erg makkelijk dat hun vrouw verantwoordelijk is voor de gevoelsmatige veiligheid. Hoe is het om daarvoor zelf verantwoordelijkheid te gaan dragen, zonder van die ander te blijven eisen dat hij of zij daarvoor zorgt?

In relatie gaan met je innerlijke partner

Het doel van deze ontdekkingsreis, deze relatiecrisis is om in relatie te gaan met je 'innerlijke partner'. Je hebt hem of haar in je, alleen je kent hem of haar nog niet, of onvoldoende. Ik wil niet zeggen dat je hem of haar ooit helemaal zult kennen, maar wel dat het erg de moeite waard is om steeds meer met je innerlijke parter in relatie te gaan. Mensen die dit gedaan hebben (niet iedereen slaagt daarin) ervaren zichzelf doorgaans als 'heler', completer, creatiever. Het grappige is, dat ze vaak ook aangeven, veel beter in staat te zijn om echt in relatie te gaan met hun 'uiterlijke' partner. Zeker als beide partners dit proces bewust doormaken kan dit een geheel nieuwe fase in je liefdesrelatie inluiden. In plaats van dat je de ander nodig hebt omdat je anders niet volledig bent komt nu de vrijheid om als twee volledige mensen in relatie te gaan.
Fascinerend vind ik, dat mensen die met hun innerlijke partner in relatie gaan doorgaans ook de kwaliteiten die bij hun eigen sekse horen meer gaan ontwikkelen. Dus door als man met je innerlijke vrouw in relatie te gaan word je tegelijk ook mannelijker... Ofwel: je wordt steeds meer mens, steeds meer een in-dividu, een on-gedeeld wezen.

Een mooi artikel over dit onderwerp is te vinden op deze pagina. Heeft bovendien een mooie afbeelding van kraanvogels bovenaan de pagina.

© Koos van Kooten, De Kraanvogel – Acupunctuur, 2003 – 2024